ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ အိမ်ရာများ ရောင်းချခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန/ / January 24, 2019

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ အိမ်ရာများ ရောင်းချခြင်း

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ကြည့်ရှု့ရန်

http://construction.gov.mm/index.php/civil-department/item/422-2019-01-24-04-10-49