ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ အိမ်ရာများ ရောင်းချခြင်း Ministry of Construction/ / January 24, 2019