လူတွေ့ဖြေဆိုရန် အကြောင်းကြားခြင်းအမှာစာပုံစံ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ နေပြည်တော် / March 01, 2019

စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများအတွက် အကြောင်းကြားစာပုံစံကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။