ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်၊ ၁၃/ ၂၀၁၉ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / April 01, 2019

<