အမိန့်အမှတ်၊ ၁၆ / ၂၀၁၉


Ministry of Information/ Naypyitaw / May 07, 2019