ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာခြင်းမရှိသည့်အတွက် လိုင်စင်ရရှိသူများကို (၁.၁.၂၀၁၉ ) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ


Ministry of Transport and Communications/ Nay Pyi Taw / July 22, 2019