ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)မှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက် မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)သို့ လည်းကောင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)မှဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ (အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)သို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်ခြင်းပြုသည့်စာရင်း


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / July 25, 2019


အသေးစိတ်အား download ရယူနိုင်ပါသည်။