ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။


Ministry of Transport and Communications/ location / September 12, 2019