ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ (၄၅၀၀၀) ဂါလန်ကို ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းအသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း


Ministry of Transport and Communications/ location / September 12, 2019