နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန E-Government နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနစု၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး တင်ဒါအောင်မြင်သူများကြေညာခြင်း


Ministry of Foreign Affairs/ Nay Pyi Taw / July 04, 2019