ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ဗစ်တိုးရီးယားတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုသင်တန်း (English Language Training for Government Officials) အမှတ်စဉ် (၂)သို့ တက်ရောက်ရမည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်နှင့် အထက်အဆင့် အရာထမ်းများအမည်စာရင်း


Union Civil Service Board/ Naypyidaw / January 03, 2019


ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ အုပ်စုအလိုက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် (သို့

တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကိုDownload ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။