ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၉ ဖြင့်ခေါ် ယူထားသောလစ်လပ်ရာထူးနေရာများ အတွက်ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test )အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(ရန်ကုန်) Union Civil Service Board/ / May 15, 2019