ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၉ ဖြင့်ခေါ် ယူထားသောလစ်လပ်ရာထူးနေရာများ အတွက်ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test )အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(ရန်ကုန်) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ နေပြည်တော် / May 15, 2019

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၉ ဖြင့်ခေါ် ယူထားသောလစ်လပ်ရာထူးနေရာများ အတွက်ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test )အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ (ရန်ကုန်) စာစစ်ဌာနအတွက် စာရင်းကို အသေးစိတ် download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။