ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁^၂၀၁၉ ဖြင့်ခေါ် ယူထားသော လစ်လပ် ရာထူးနေရာများ အတွက်ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း ( Screening Test ) အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(မွန်) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ နေပြည်တော် / May 15, 2019

 အ​​သေးစိတ်စာရင်းကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။