ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test ) ရေးဖြေစာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန (၅) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ Naypyidaw / December 05, 2018

ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test ) ရေးဖြေစာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန (၅) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွန်

 

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၈) ၊ ဝန်ကြီးဌာန (၇) ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၁၈၈) နေရာအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း

(Screening Test ) ရေးဖြေစာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန (၅) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွန် အသေးစိတ်ကို

download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။