စက်မှုလုပ်ငန်း

တင်ဒါများ - ၇၁ ခု

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ Cartoon Box (၁၂)မျိုး ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 07, 2019

Current Transformer , Vacuum Circuit Breaker and High Voltage H.R.C Fuse များဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 13, 2018

Stainless Steel Pipe Making Machine နှင့် Laser Cutting Machine ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 13, 2018