ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း) နှင့် ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးမြောက်ပိုင်း) တို့တွင် မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ယာဉ် မှန်ကန်ခြင်း ရှိ /မရှိ စစ်ဆေးရန် လျှောက်ထားခြင်း (Online Booking System)

ပို့ဆောင်ရေး

Online Booking System to apply for Vehicle Inspection of district offices (South Mandalay) and District Office (North Mandalay) in Mandalay region and Yangon Region

Basic needs or fees? to obtain  the service offline

Service fee and testing fee for registered vehicles in the respective region:

1. Small Vehicle        - 5000 Kyat

2. Large Vehicle        - 10000 Kyat

Obtaining  online booking  for the service is free of charge (FOC)

Required  Documents

a. Registration Book of the  Vehicle

b. Certificate of evidence of the  Vehicle

c. The applicant's NRC with photo (genuine and copy )  

Step to apply

Select the following facts on online appointment application form .  

Name of the office

Date of arrival

Plate Number

For  online booking:

Online booking can be obtained for a particular date for vehicular inspection at District office (South Mandalay) and District Office (North Mandalay) in Mandalay Region and Yangon Region by filling the forms online.

Address

Yangon

the Department of Road Transport in Yangon Re­gion., Corner of Than Thu Ma Road and Myin Tha Road, Thingungyun Township, Yangon.

the Ywar Thar Gyi of­fice in East Dagon,

District Office (East Yangon)

District Office (West Yangon)

District Office (North Yangon)

District Office (South Yangon)

Mandalay Region

Office (Mandalay), Theit Pan Street bet: 73*78 street, Maha Aung Myae Township, Mandalay.

Contact us for online booking application

Yangon Office

09 781 425 403,09 974885896, 09 254 513 042

Mandalay Office

024066169

Website Address

www.rtad.gov.mm

Remarks:

Online booking system is provided in district office of Yangon region because of high demand for  vehicle inspection.