အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၇ ခု


ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဉပဒေအမှတ် (၆)
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 26, 2020
စာမျက်နှာ:29
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒ Automotive Policy

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 25, 2019
စာမျက်နှာ:6
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏(၁၀) နှစ်စာကုန်စည်နှင့် ကုန်သေတ္တာကုန်တွယ်မှုစာရင်း (၂၀၀၇-၀၈ မှ ၂၀၁၆-၁၇ အထိ)

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Transport
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:4
ဘာသာစကား:English

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နည်းဥပဒေ (၂၀၁၆)

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Transport
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 21, 2016
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ (၂၀၁၅)

ထုတ်ဝေသူ: Pyidaungsu Hluttaw
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 09, 2015
စာမျက်နှာ:37
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 12, 2014
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

၂၀၁၆ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 30, 1899
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:Myanmar

၂၀၁၅ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 07, 2015
စာမျက်နှာ:21
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၁၉၆၄ မော်တော်ယဉ် ဥပဒေ၊ ၁၉၈၉ မော်တော်ယဉ်နည်းဥပဒေများနှင့် လမ်းညွှန်များ လမ်းအမှတ်အသားများ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Rail Transportation
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar