ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးသင်တန်းတက်ရောက်ရန် ရက်ချိန်းရယူရန် လျှောက်ထား ခြင်း (Online Booking System)

ပို့ဆောင်ရေး

Requirements for appointment through online booking system for training on road and traffic rules and regulation

Basic Requirements

Applicants shall hold “L” or “A” driving license  issued  by the Yangon Region Road Transport Administrative Department in Yangon.

Fee

Training Fees  -         5,000 MMK

Required Documents

“L” or “A” driving license (genuine/copy)

National ID Card (genuine/copy)

Steps to apply

 Fill the following details  in the Online Appointment Application Form –

Proposed office for driving test

Type of license

Applicant’s holding license. no

Issued office of applicant’s holding license

Date of test

Time of test

Online Booking

Applicants in Yangon Region can make booking by filling the application form to propose date of test. Bookings can be made online free of cost

Contact

Yangon Region Road Transport Administrative Department at the corner of Than Thu Mar Road and Myin Thar Road, Thingangyun Township, Yangon.

 Phone- 09 781 425 403, 09 974885896, 09 254 513 042

Website Address      

www.rtad.gov.mm

Input

In the past, applicants for “B” driving license were  allowed to appear for  the driving test only if they ha certificate from  driving training school. Now, with the education training for the road and traffic rules and regulations, applicants are allowed to appear for the driving test without any certificate from a driving training school.