လာမည့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ

JULY 2018

 • 19

  JUL
 • အာဇာနည်နေ့

 • 27

  JUL
 • ဝါဆိုလပြည့်နေ့

OCTOBER 2018

 • 23

  OCT
 • သီတင်းကျွတ် အဖိတ်နေ့

 • 24

  OCT
 • သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့

 • 25

  OCT
 • သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့