လာမည့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ

AUGUST 2020

 • 03

  AUG
 • ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့

OCTOBER 2020

 • 29

  OCT
 • -

 • 02

  NOV
 • သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်များ

NOVEMBER 2020

 • 27

  NOV
 • -

 • 30

  NOV
 • တန်ဆောင်တိုင်ရုံးပိတ်ရက်များ

DECEMBER 2020

 • 09

  DEC
 • အမျိုးသားနေ့

 • 25

  DEC
 • ခရစ္စမတ်နေ့