လာမည့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ

JULY 2021

 • 19

  JUL
 • အာဇာနည်နေ့

 • 23

  JUL
 • ဝါဆိုလပြည့်နေ့

OCTOBER 2021

 • 19

  OCT
 • -

 • 21

  OCT
 • သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်များ

NOVEMBER 2021

 • 17

  NOV
 • -

 • 18

  NOV
 • တန်ဆောင်တိုင်ရုံးပိတ်ရက်များ

 • 28

  NOV
 • -

 • 29

  NOV
 • အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့

အထူးသတင်း