တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၄၅၄ ခု

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 31, 2018

Installation of Distribution Lines and Transformers for Bago (West) and Ayeyarwaddy for National Electrification Project (NEP)

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 07, 2018