ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၁၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန(၂)ခု တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (၁၂၀၉)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း


Union Civil Service Board/ location / September 13, 2021