ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၂၁၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဦးစီးအရာရှိ (၃၀) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့/ နေပြည်တော် / September 25, 2021


ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအဆင့်ဆင့်တွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဦးစီးအရာရှိ(၃၀)နေရာအတွက် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အသေးစိတ်ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။