ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက်ရောင်းချမည့် မြေကွက်နေရာများအတွက် အသိပေးခြင်း Yangon City Development Committee/ / October 16, 2019

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အလိုက်ရောင်းချမည့် မြေကွက်နေရာများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့မှ မြို့နယ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းများကို အခြေပြု၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။