ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများမှ စက်သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှု Ministry of Electricity & Energy/ / September 25, 2019