အာဆီယံကျေးရွာကွန်ယက် (ASEAN Village Network) မှ တစ်ဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်သို့

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Sep 11,2023


Read more

စစ်တွေမြို့က နာရီစင်၊ ဗုဒ္ဓေါမော်ရှင်မနှင့် ARSA မဟုတ်သော ESSAR

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 30,2023


Read more

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချခြင်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်မှု

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 23,2023


Read more

စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေများအား လေ့လာခြင်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 16,2023


Read more

အာဆီယံ-တရုတ် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးဖိုရမ်နှင့် လေ့လာရေး

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 16,2023


Read more

လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားရေး သမဝါယမကဆောင်ရွက်ပေး

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jul 07,2023


Read more

လူသားအားလုံးကျန်းမာဖို့၊ သစ်တောများကိုထိန်းသိမ်းစို့

Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation

Mar 21,2023


Read more

ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးနှင့် OTOP ဆက်နွယ်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ OVOP နှင့် MSME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Mar 08,2023


Read more

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား လေ့လာခြင်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Feb 27,2023


Read more