ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၇၇ ခု

နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့် ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

တည်းခိုခန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

အစားအသောက် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

လုပ်ငန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating

ဆိုင်ခန်း/ကားဂိတ်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

မြေကွက်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းအား မြေယာဌာနသို့လွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် မြေယာဌာနသို့ ပြောင်းလဲလျှောက်ထားပေးပါရန်!

Rating

အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 29, 2021

Rating