မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

   မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

                          

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း လုပ်ငန်းများ

၁။      နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင်အပ်နှံငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း          

၂။      နိုင်ငံခြားငွေ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ (Foreign Currency Fixed Deposit) များ လက်ခံပေးခြင်း

၃။      နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူများအတွက် ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စာရင်းပြောင်းပေးခြင်း၊ ငွေပေးအမိန့်လွှာထုတ်ပေးခြင်း၊

နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

၁။      ပြည်ပမှလွှဲပို့ငွေများ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Inward Remittance)

          -    ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ လွှဲပို့လာသည့် ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော လွှဲပို့ငွေများ အား စာရင်းပိုင်ရှင်များသို့ လက်ခံထည့်သွင်းပေးခြင်း၊

၂။      ပြည်ပသို့ငွေလွှဲပေးပို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Outward Remittance)

- ပြည်ပသို့ ကုန်သွယ်မှု (Trade) နှင့် ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော (Non-Trade) အတွက် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်းများ

၁။      သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ (Letter of Credit)

၂။      သွင်းကုန်ဘီလ်များအတွက် ငွေပေးချေခြင်း၊

၃။      ဘဏ်၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်သည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ၄င်းတို့၏ စာရင်းသေအပ်နှံငွေ (Fixed Deposit) ၊ အရံငွေကြေးအပ်နှံငွေ (Reserve) တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ဘဏ်မှ သတ်မှတ် LC တန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု (20% , 40%, 60%, 80%,100%) ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊

၄။      LC  ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးခြင်း၊

၅။      ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း (Letter of Credit)  အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

၆။      ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအောက်မှကုန်သွယ်မှုချေးငွေများ(Post-Shipment and Pre-shipment Export Trade Financing) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၇။      ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ကာလတိုချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများ

          -    ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်သူလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများသို့ နိုင်ငံခြားငွေ ငွေမာငွေကြေး(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အာမခံရယူခြင်းဖြင့် ကာလတို မြန်မာကျပ်ချေးငွေ (Short-term Financing) အား (၈)ရက်၊ (၁)လ၊ (၃)လ နှစ်ကြိမ်အထိ ကာလများအတွက် အတိုးနှုန်း(၁)နှစ်လျှင် (၈.၅%)၊ (၉%)ဖြင့် ထုတ်ချေး ခြင်း။

ချေးငွေဌာန၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

          (၁)   စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ                                          - ( ၁၃ % )

                 ( Ovredraft )၊(၁)နှစ်

          (၂)   နှစ်တိုချေးငွေ                                                     - ( ၁၂.၅ % )

                 ( Short Term Loan ) ၊(၁)နှစ်

          (၃)   နှစ်လတ်ချေးငွေ                                                 - ( ၁၂ % )

                 ( Medium Term Loan )

          (၄)   ကာလတိုမြန်မာကျပ်ချေးငွေ( ပို့ကုန်/သွင်းကုန် )        - ( ၅ % )

                 ( Short Term Financing ) ( Export/Import )

                 ( ၈ရက် မှ ၁၈၀ ရက် ထိ )

          (၅)   ကာလတိုကုန်သွယ်မှုချေးငွေ                                 - ( ၈.၅ % မှ ၉ % )

                 ( Short Term Trade Financing )

                 ( ၈ရက် မှ ၁၈၀ ရက် ထိ )

          (၆)   ဘဏ်အချင်းချင်းငွေချေးခြင်း                                - ( as arranged )

                 ( Bilateral Interbank Lending )

                 (၁လ၊ ၂လ ၊  ၃ လ မှ ၁ နှစ် ထိ )

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများ

        မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်သည် Interbank Market ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်တွင်းဘဏ်အချင်းချင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေကြေးဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချ ခြင်း(FX Dealing) လုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်၏ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း(FX Dealing) လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်(မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)

          မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊ မန္တလေးဘဏ်ခွဲအနေဖြင့် အပ်ငွေ လက်ခံခြင်း၊ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း စသည့် သမားရိုးကျဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကိုဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်ဘဏ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သော SWIFT စနစ်ကို အသုံး ပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

          (၁)   Licencing စနစ်၊ Non-Licencing စနစ်တို့ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ ခြင်းများ၊ ငွေကောက်ခံခြင်းများအတွက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင် မှုများ

          (၂)   ကာလတို ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ(Short-term Trade Financing )

                 (က)    သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း(Trade Financing, Import LC)

      (ခ)     ပို့ကုန် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း(Post-Shipment Export Financing)

                                                                            (Pre-Shipment Export Financing)

(၃)   ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ (Short-term Financing )

         (က)    သွင်းကုန် LC နှင့် TT စနစ်များအတွက် ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း Short-term Financing (Import-TT/LC)

         (ခ)     ပို့ကုန် TT စနစ်အတွက် ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း Short-term Financing (Export-TT)

          (၄)   ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ (FX Trading)

 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

  • ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကာလလတ်ကြွေးမြီ စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာ


   • Publisher :ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 29-01-2019
   • Pages :19
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (Citizen's Budget)


   • Publisher :စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး
   • Publication Date : 30-12-2018
   • Pages :48
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 31-08-2016
   • Pages :85
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

 • ရုံးအကူMinistry of Commerce


  Agency  : စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-06-30
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း
 • နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးရေမီတာများအား ရေဖိုးရေခပြောင်းလဲကောက်ခံမည်
 •