ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၅၄ ခု

ထရန်စဖော်မာလျှောက်လွှာပုံစံ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

ခရီးသည်ပါရှိလာသော နိုင်ငံခြားငွေကြေး ကြေငြာလွှာ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

ခရီးသည်ပါရှိလာသော ကြေငြာလွှာ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / August 06, 2020

Rating

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / August 06, 2020

Rating