ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၅၄ ခု

Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

နိုင်ငံပိုင်စာရင်း (ပြန်တမ်း) မှ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 10, 2018

Rating

အလိုအလျောက်ငွေထုတ်ယူနိုင်သည့် Automated Teller Machine (ATM) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

E- Pension

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

E-Remittance (Online) Internal Remittance (Fax/ Telegraph/ Bankdraft)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 10, 2018

Rating

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / July 25, 2018

Rating

နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလုပ်ငန်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating