ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး

  • Prevention and Control of Communicable Diseases Law


   • Publisher :ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 20-03-1995
   • Pages :9
   • Language : English
   • Download
  • ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ


   • Publisher :ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 25-11-2015
   • Pages :12
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေ


   • Publisher :ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 26-08-2015
   • Pages :16
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ