ပြည်သူများသိရှိလိုက်နာရန် အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်သူများသိရှိလိုက်နာရန် အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mandalay Region Government/ Mandalay / September 11, 2020
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ

အထူးသတင်း