စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်​ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၈/၂၀၂၀) ​​​ဒေသန္တရအမိန့်အား သိရှိနိုင်ပါရန်

စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်​ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၈/၂၀၂၀) ​​​ဒေသန္တရအမိန့်အား သိရှိနိုင်ပါရန်

Sagaing Region Government/ Monywa / September 15, 2020
logo
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ

အထူးသတင်း