ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ILO တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် e-Services လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ILO တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် e-Services လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

Ministry of Labour, Immigration & Population/ နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၁၄ ရက် / January 14, 2021


/documents/20143/0/News.doc/14a9f562-b7e5-0e05-8c76-38dbae57a5f7?t=1610613703921

 

 

 ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ