ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

Ministry of Transport and Communications/ naypyitaw / June 11, 2021
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ

အထူးသတင်း