တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၇၃ ခု

စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 05, 2020