တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၇၃ ခု

မီးထိုးဆီ (CGO) သယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 25, 2019

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ Alcohol (95%) အဝယ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 16, 2019