ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ

 

၁။ ဦးခက်ထိန်နန်၊ ဝန်ကြီးချုပ်

၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြည်လင်းလုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၃။ ဦးမျိုးဆွေ၊ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၄။ ဦးတိန့်ဆောင်၊ သယံဇာတရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၅။ ဦးဝင်းရဲထွန်း၊ လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၆။ ရဲမှူးကြီးဉာဏ်မြင့်ကျော်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၇။ ဦးကျော်မင်းခိုင်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး

၈။ ဒေါ်နန်းလှလှအေး၊ ဥပဒေချုပ်

၉။ ဦးခင်မောင်လေး၊ အတွင်းရေးမှူး