စာရင်းအင်းစာစောင်များ ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

စာရင်းအင်းစာစောင်များ ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း

လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

မရှိပါ။                                            

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

စာအုပ်(၁)အုပ် ဈေးနှုန်း

Myanmar Statistical Yearbook - ၂၀,၀၀ဝိ/- (CD အပါအဝင်)

Myanmar Agricultural Statistics(2006-2007 to 2015-2016) - ၁၀,၀၀ဝိ/-

Selected Monthly Economic Indicators - ,၀၀ဝိ/-

စီမံ/ဖွံ့ဖြိုးဂျာနယ် (၃)လ (၁)ကြိမ် - ၁,၂၀ဝိ/-

Quarterly Statistics Bulletin - ,၅၀ဝိ/-

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ် ရမည့်လိပ်စာ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊  နေပြည်တော်

ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

၁။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊   ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်။

 ၂။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့(ရန်ကုန်ရုံး)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်မြို့။

 ၃။ စာပေဗိမ္မာန်စာအုပ်ဆိုင်( ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်)

Website လိပ်စာ

www.mmsis.gov.mm