ဝန်ဆောင်မှုများ

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

၂၈ ဝန်ဆောင်မှုများ

အများပြည်သူသို့ မြေပုံများရောင်းချခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

Rating    

စတူဒီယိုနှင့် ခြံဝင်း ငှားရမ်းခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

စတူဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မြန်မာ့အသံရေဒီယိုသီချင်းတောင်းကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating