ဝန်ဆောင်မှုများ

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

၂၆ ဝန်ဆောင်မှုများ

စတူဒီယိုနှင့် ခြံဝင်း ငှားရမ်းခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

စတူဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မြန်မာ့အသံရေဒီယိုသီချင်းတောင်းကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပြင်ပရိုက်ကူးရေးအတွက်လျှောက်ထားခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating