ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၅၂၁ ခု

ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်း

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / June 07, 2023

Rating

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / April 03, 2023

လျှောက်ထားသူအားလုံး ပါရှိရမည့်အထောက်အထား.....

Rating

Labour Exchange Office Management System

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန / December 06, 2022

Rating

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / July 18, 2022

Rating