ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၅၂၅ ခု

သင်္ဘောသားများA/B(II/5)သင်တန်းတက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating

သင်္ဘောသားများအဝင် သတင်းပို့လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating

သင်္ဘောသားများအထွက် သတင်းပို့လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating

ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating

L.S.A စစ်ဆေးခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating

ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ရေယာဉ်များမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating