ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ


Ministry of Labour / October 11, 2023

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားလိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်-

 

  - ကုမ္ပဏီ Letterhead ဖြင့် လျှောက်လွှာ၊

  - ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊

  - ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊

  - ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ၊

  - MD ၏ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊

  - MD ၏ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊

  - MD ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊

  - ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖွဲ့စည်းဓါတ်ပုံ၊

  - ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းများဖြင့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်လွှာရယူနိုင်မည့်နေရာများ

(1) နီးစပ်ရာ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်/ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။FAQs