ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် နှင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအတွင်း ခရီးစဉ်တိုးချဲ့ ပြောင်းလဲခွင့်။

ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် နှင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအတွင်း ခရီးစဉ်တိုးချဲ့ ပြောင်းလဲခွင့်။


Yangon Region Government / October 11, 2021

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
  • ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ်နှင့်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ
  • ပြေးဆွဲမည့်ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်
  • နေ့စဉ်ပြေးဆွဲစီးရေနှင့် (ယာဉ်ထွက်ခွာမည့်အချိန်ဇယား)
  • တောင်းခံမည့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထား
  • ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မည့်စည်းကမ်းချက်များ
  • ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်ဒေသရှိ မြို့နယ် / ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏သဘောထား ထောက်ခံချက်

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs