ဆက်သွယ်ရေး

၁၇ အချက်အလက်များ


  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 09-02-2021
   • စာမျက်နှာ :36
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • Draft Guidelines for Procurement in e-Government


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 22-01-2019
   • စာမျက်နှာ :30
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 27-04-2018
   • စာမျက်နှာ :99
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Policies and Frameworks for Internet Exchange


   • ထုတ်ဝေသူ :Posts and Telecommunications Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 03-11-2020
   • စာမျက်နှာ :5
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Eligibility Criteria and Allocation Guidelinesfor Third Level .mm Domain Name


   • ထုတ်ဝေသူ :ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 28-09-2020
   • စာမျက်နှာ :13
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
အထူးသတင်း