Document

Document - 1 items


ဇွန်လ ပဉ္စမပတ်နှင့် ဇူလှိုင်လ ပထမပတ်အတွင်း အားကစားသတင်းများ စုစည်းကောက်နှုတ်ချက် အတွဲ (၇)၊ အမှတ် (၁)

Publisher: အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန
Publication Date:July 08, 2022
Page:44
Language:မြန်မာ