လုံခြုံရေး

အချက်အလက်များ


  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 09-02-2021
   • စာမျက်နှာ :36
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • Terrorist Attack in Maungdaw Region and Preparation of Repatriation Activities


   • ထုတ်ဝေသူ :Rakhine State Government Office
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-08-2018
   • စာမျက်နှာ :37
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှု အခြေအနေနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ တင်ပြချက်


   • ထုတ်ဝေသူ :ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-08-2018
   • စာမျက်နှာ :37
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :N/A
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :0
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :FSD
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
   • စာမျက်နှာ :0
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
အထူးသတင်း