လူမှုရေး

အချက်အလက်များ


  • Population and Housing Census Law


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Immigration and Population Department of Population
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download
အထူးသတင်း