အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၇၉ ခုရှိပါသည်

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ (နေပြည်တော်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၀၉၀၆၀, ဖက်(စ်): ၀၆၇-၄၀၉၀၄၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : ucsb@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၅၄၇၅၃၂၊ ၀၁-၅၄၁၇၄၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : ucsb@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : အမှတ်(၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ (ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၀၉၀၅၇၊ ၀၆၇-၄၀၉၁၉၀, ဖက်(စ်): ၀၆၇-၄၀၉၀၄၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : ucsb@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၀၉၁၆၄, ဖက်(စ်): ၀၆၇-၄၀၉၂၀၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : csstdtraining@gmail.com, csstd@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၀၉၀၅၃, ဖက်(စ်): ၀၆၇-၄၀၉၁၅၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : csad.ucsb@gmail.com

လိပ်စာ : ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၉၅၁-၆၂၆၀၆၇၊ ၉၅၁-၆၂၆၀၆၈, ဖက်(စ်): ၉၅၁-၆၂၆၀၈၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : cics03@myanmar.com.mm

လိပ်စာ : ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၂-၅၀၀၀၃၊ ၀၂-၅၀၀၀၄, ဖက်(စ်): ၀၂-၅၀၀၅၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : officecsium@ucsb.gov.mm

လိပ်စာ : ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : နေပြည်တော်ကောင်စီ

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၅၅၀၂၁၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : naypyitawcouncil2017@gmail.com

လိပ်စာ : အောင်ဇမ္ဗူရပ်ကွက်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၄-၂၅၂၂၄၈၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kachinstate.gov@gmail.com

လိပ်စာ : ဆွန်ပရာဘွမ်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

ဌာနအမည် : ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၈၃ - ၂၂၂၁၀၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kayahgov@gmail.com

လိပ်စာ : နောင်ယား (ခ) ရပ်ကွက်၊ ကန္ဒရဝတီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၂၁၀၃၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : gadmkayin@gmail.com

လိပ်စာ : သီရိလမ်း၊ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ဖာပွန်)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၂၀၇၀၀၄၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : hpapundistrictgad2019.mm@gmail.com

လိပ်စာ : ရုံးကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ကော့ကရိတ်)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၄၀၀၀၂၊ ၀၅၈-၄၀၀၀၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kawkareikdistgad@gmail.com, kawkareikgad@gmail.com

လိပ်စာ : ဒေါနလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ဘားအံ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၂၁၂၂၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : hpaangaddistrict@gmail.com

လိပ်စာ : သီရိလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(မြဝတီ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၅၀၁၈၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : gadmwd@gmail.com

လိပ်စာ : အေးချမ်းသာယာလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

အထူးသတင်း