အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၇၉ ခုရှိပါသည်

ဌာနအမည် : နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၅၉၀၅၈၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mponews2018@gmail.com

လိပ်စာ : သမ္မတအိမ်တော်၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၅၉၁၂၃၉၊ ၀၆၇-၅၉၁၁၉၁ (Fax)

အီးမေးလ်လိပ်စာ : unionassembly.ict@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : ( E ) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၅၉၁၂၈၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : pyithuhluttaw@pyithuhluttaw.gov.mm

လိပ်စာ : (C) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၅၉၁၅၆၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : speakeroffice@amyotha.hluttaw.mm

လိပ်စာ : (J) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ဥပဒေပြုဌာနကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၅၉၁၂၁၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : legislation@amyotha.hluttaw.mm

လိပ်စာ : (J) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : သုတေသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၅၉၁၃၈၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : rpir@amyotha.hluttaw.mm

လိပ်စာ : (1G) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၅၉၁၂၄၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : admindept@amyotha.hluttaw.mm

လိပ်စာ : (J) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၄-၂၅၂၆၆၆၁၊ ၀၇၄-၂၅၂၂၇၂၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kachin@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : မန်ခိန်ရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

ဌာနအမည် : ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၈၃-၂၂၂၄၀၉၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : info@kayahstate.hluttaw.mm

လိပ်စာ : ၇ လမ်းနှင့် ၈ လမ်းကြား၊ ကန္တရဝတီလမ်းမကြီး၊ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။

ဌာနအမည် : ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၂၃၄၇၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kayin@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : သီရိလမ်း၊ ဘားအံမြို့။

ဌာနအမည် : ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၀-၂၂၅၈၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : chin@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ဟားခါးမြို့။

ဌာနအမည် : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၁-၂၀၃၂၇၆၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : sagaing@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၉-၂၀၂၁၃၈၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : tanintharyi@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ကမြောကင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

ဌာနအမည် : ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၂-၂၂၀၁၈၅၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : bago@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၃-၂၈၆၃၇၊ ၀၆၃-၂၈၇၅၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : magway@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : နတ်မောက်လမ်းနှင့် သုခိတာလမ်းထောင့်၊ မြင်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။

အထူးသတင်း