အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၈၇ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၈၁-၂၁၂၅၄၈၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
shanstate.gov.mm@gmail.com
လိပ်စာ
:
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၁ - ၅၅၄၇၅၂၊ ၀၁ - ၅၄၃၇၄၃
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
mofr_it_center@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
အမှတ် (၂၆ က)၊ စက်မှုလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၄၂ - ၂၅၂၇၇၊ ၀၄၂ - ၂၄၀၀၅
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
awyregion.gov.mm@gmail.com
လိပ်စာ
:
မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (မန္တလေး)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၂ - ၃၅၆၄၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
၂၆လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (နေပြည်တော်)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇ - ၄၁၈၁၇၁၊ ၀၆၇ - ၄၁၈၅၁၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
director.admin.cbm@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးအမှတ် (၅၅)၊ နေပြည်တော်။
HOT NEWS
January 4,