ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၂၅ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / June 09, 2023

Rating

ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း (လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်ကြေး)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / June 09, 2023

Rating

ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / June 09, 2023

Rating

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း


ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 20, 2023

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အောက်ပါ website မှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Health and Safety Protocol Certification System

https://hsp.tourism.gov.mmမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

HOT NEWS
January 4,